Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het Stempel is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil daaraan een wezenlijke bijdrage leveren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is dan ook sinds enige tijd vast onderdeel van de bedrijfsvoering van Het Stempel.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen richt zich op een balans tussen drie basisprincipes: People, Planet en Profit. De bedrijfsvoering van Het Stempel is derhalve gericht op evenwicht tussen financiële aspecten en sociale en ecologische effecten.

People

People heeft betrekking op het menselijke aspect binnen de bedrijfsvoering ten opzichte van mensen zowel binnen als buiten de onderneming en komt bij Het Stempel onder andere als volgt tot uiting:

Good-Bears-Logo

Sponsoring van Good Bears Nederland

Sponsoring van Stoomsleper Pieter Boele

Sponsoring van Pullingteam Poison Ducky

Sponsoring van het dartteam van gemeente Zwijndrecht

Meedoen aan project ‘onderwijsroute’ voor inzage van VMBO leerlingen van het LOC@

Goede opleidingsmogelijkheden en ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de werkvloer

16.00 uur tijd
voor Cup-A-Soup

Planet

Planet vertegenwoordigt het milieu en de natuur. De betrokkenheid van Het Stempel met het milieu en de natuur kan als volgt worden weergegeven:

Zonnepanelen

367 zonnepanelen zijn sinds 2020 geïnstalleerd bij Het Stempel waardoor wij nu volledig energie onafhankelijk zijn.

Digitalisering

Digitalisering tekeningen archief (minder papierverbruik).

Recycling

Gerecycled papier, drukwerk inktpatronen, cartridges en batterijen.

Afvalstoffen

Aparte inzameling/verwerking afvalstoffen.

Zuinige auto’s

Ons wagenpark bestaat grote deels uit auto’s met een lage of zeer lage CO2 uitstoot (7%, 14% en 20% bijtelling) en vervanging naar auto’s met een lage uitstoot wordt gestimuleerd. Alle diesel voertuigen zijn uitgevoerd met een roetfilter.

Energiebesparing

Bewegingsmelder op lichtschakeling, verlichting en luchtverversing na werktijd volledig uitzetten, slaapstand op apparatuur.

Profit

De verwachte winst van maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat uit een positieve werksfeer en meer werkvreugde binnen ons bedrijf hetgeen zal leiden tot een grotere betrokkenheid van onze medewerkers en cliënten, een lager risicoprofiel en een duurzaam rendement.